Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym czego pragniemy, nie na tym czego się boimy.

Bryan Tracy

Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym czego pragniemy, nie na tym czego się boimy.

Bryan Tracy

Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym czego pragniemy, nie na tym czego się boimy.

Bryan Tracy

Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym czego pragniemy, nie na tym czego się boimy.

Bryan Tracy

O kancelarii

Kancelaria to niezawodna kombinacja wysokiego poziomu świadczonych usług, doświadczenia, a jednocześnie entuzjazmu, indywidualnego podejścia do Klienta, kreatywności i determinacji w ROZWIĄZYWANIU, a nie szukaniu problemów prawnych.

Karolina Bonarska-Lenarczyk

Radca prawny, absolwentka studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której jest członkiem. Założycielka Kancelarii. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie we wszechstronnej obsłudze prawnej zdobyte zarówno w administracji publicznej jak i we współpracy z kancelariami prawnymi w Warszawie i we Wrocławiu.

Korzystając z usług Kancelarii otrzymujecie Państwo gwarancję poprowadzenia każdej sprawy przy uwzględnieniu naszych naczelnych wartości

Zorientowanie na cel

W każdej sprawie szukamy optymalnego rozwiązania, a nie mnożenia problemów prawnych.

Rzetelność

Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej doprowadziło nas do przekonania, że gdy podejmujemy się poprowadzenia sprawy, to realizujemy ją na 100% albo wcale

Otwartość i transparentność

Cechuje nas otwarte i przyjazne podejście do Klienta, a najważniejsza w naszej wzajemnej relacji jest ROZMOWA

Praca zespołowa

Mamy świadomość tego, że naszą siłą jest DRUŻYNA

Pakiety

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalanie za każdym razem indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania i czasochłonności sprawy według stawki godzinowej albo ryczałtowej.

Jednocześnie Kancelaria proponuje swoim Klientom abonamenty na stałą obsługę prawną z preferencyjną stawką godzinową.

BRĄZOWY

Liczba godzin pomocy prawnej radcy prawnego w miesiącu – 3 godziny
zł + VAT500/miesiąc
 • konsultacje i porady prawne (telefonicznie, mailowo, w formie spotkań)
 • przygotowywanie pism wymagających argumentacji prawnej oraz pism procesowych
 • opiniowanie przedstawionych projektów umów
 • przygotowywanie projektów umów handlowych,
 • przygotowywanie projektów umów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców oraz ich organów
 • sporządzenie opinii prawnych
 • pomoc i doradztwo prawne w zakresie rejestracji działalności w CEIDG oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do KRS
 • sporządzanie środków odwoławczych (m. in. zażaleń, apelacji, skarg, sprzeciwów, zarzutów, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy)
 • obsługa organów spółek
 • wsparcie prawne na etapie czynności przedprocesowych, procesowych i wykonawczych
 • reprezentowanie interesów Klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi

SREBRNY

Liczba godzin pomocy prawnej radcy prawnego w miesiącu – 6 godzin
zł + VAT1000/miesiąc
 • konsultacje i porady prawne (telefonicznie, mailowo, w formie spotkań)
 • przygotowywanie pism wymagających argumentacji prawnej oraz pism procesowych
 • opiniowanie przedstawionych projektów umów
 • przygotowywanie projektów umów handlowych,
 • przygotowywanie projektów umów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców oraz ich organów
 • sporządzenie opinii prawnych
 • pomoc i doradztwo prawne w zakresie rejestracji działalności w CEIDG oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do KRS
 • sporządzanie środków odwoławczych (m. in. zażaleń, apelacji, skarg, sprzeciwów, zarzutów, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy)
 • obsługa organów spółek
 • wsparcie prawne na etapie czynności przedprocesowych, procesowych i wykonawczych
 • reprezentowanie interesów Klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi

ZŁOTY

Liczba godzin pomocy prawnej radcy prawnego w miesiącu – 12 godzin
zł + VAT1800/miesiąc
 • konsultacje i porady prawne (telefonicznie, mailowo, w formie spotkań)
 • przygotowywanie pism wymagających argumentacji prawnej oraz pism procesowych
 • opiniowanie przedstawionych projektów umów
 • przygotowywanie projektów umów handlowych,
 • przygotowywanie projektów umów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców oraz ich organów
 • sporządzenie opinii prawnych
 • pomoc i doradztwo prawne w zakresie rejestracji działalności w CEIDG oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do KRS
 • sporządzanie środków odwoławczych (m. in. zażaleń, apelacji, skarg, sprzeciwów, zarzutów, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy)
 • obsługa organów spółek
 • wsparcie prawne na etapie czynności przedprocesowych, procesowych i wykonawczych
 • reprezentowanie interesów Klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi

PLATYNOWY

Liczba godzin pomocy prawnej radcy prawnego w miesiącu – 20 godzin
zł + VAT3000/miesiąc
 • konsultacje i porady prawne (telefonicznie, mailowo, w formie spotkań)
 • przygotowywanie pism wymagających argumentacji prawnej oraz pism procesowych
 • opiniowanie przedstawionych projektów umów
 • przygotowywanie projektów umów handlowych,
 • przygotowywanie projektów umów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców oraz ich organów
 • sporządzenie opinii prawnych
 • pomoc i doradztwo prawne w zakresie rejestracji działalności w CEIDG oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do KRS
 • sporządzanie środków odwoławczych (m. in. zażaleń, apelacji, skarg, sprzeciwów, zarzutów, odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy)
 • obsługa organów spółek
 • wsparcie prawne na etapie czynności przedprocesowych, procesowych i wykonawczych
 • reprezentowanie interesów Klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi

Cena za każdą kolejną godzinę pracy radcy prawnego po wykorzystaniu miesięcznego limitu: 150 zł + VAT

10 + 15 =

Kancelaria radcy prawnego
Karoliny Bonarskiej – Lenarczyk

ul. Grzybowska 4 lok. 117
00-131 Warszawa

531-715-414

ul. Grzybowską 4 lok. 117,
00-131 Warszawa.

531-715-414